Download
the marathi
font
 
   आमच्याबद्दल     उपयोगी माहिती     वारंवार विचारण्यात येणारे प्रश्न     आर्थिक शिक्षण     तक्रारी     इतर दुवे 
����� - +?vɺ��S�x��
June 04, 2021
द्रवीकरण साचा (रिझोल्युशन फ्रेमवर्क) - 2.0 – सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांच्या (एमएसएमई) कोविड-19 संबंधित ताणतणावाचे द्रवीकरण – एकुण एक्सपोझर साठीच्या मर्यादेत सुधारणा 280.00 kb
द्रवीकरण साचा (रिझोल्युशन फ्रेमवर्क) - 2.0 – व्यक्ती व लघु व्यवहारांच्या कोविड-19 संबंधित ताणतणावाचे द्रवीकरण – एकुण एक्सपोझर साठीच्या मर्यादेत सुधारणा 275.00 kb
बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 च्या (एएसीएस) कलम 31 खाली अहवाल सादर करणे – मुदत वाढ 322.00 kb
May 21, 2021
निरनिराळ्या प्रदान प्रणाली आवश्यकतांच्या अनुपालनासाठीच्या कालरेषेत शिथिलता 159.00 kb
May 05, 2021
प्राधान्य क्षेत्रात कर्ज देणे (पीएसएल) - लघु वित्त बँकांकडून (एसएफबी) एनबीएफसी - एमएफआयना कर्ज दिले जाणे 131.00 kb
केवायसीचे नियतकालिक अद्यावतीकरण – अनुपालन केले न गेल्यास खाते चालविण्यावरील निर्बंध 136.00 kb
एमएसएमई उद्योजकांना कर्ज 159.00 kb
तरत्या तरतुदी (फ्लोटिंग प्रोव्हिजन्स)/काऊंटर प्रोव्हिजनिंग बफर्सचा वापर 137.00 kb
द्रवीकरण साचा 2.0 - सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांच्या (एमएसएमई) कोविड-19 संबंधित ताणतणावाचे द्रवीकरण 157.00 kb
द्रवीकरण साचा - 2.0 : व्यक्ती व छोटे व्यवसाय ह्यांचा कोविड-19 संबंधित ताणतणाव 225.00 kb
April 22, 2021
बँकांद्वारे डिव्हिडंडची घोषणा 146.00 kb
April 07, 2021
बाह्य वाणिज्य कर्जे घेणे (ईसीबी) धोरण - सूचिबध्द नसलेले ईसीबी उत्पन्न मुदत ठेवींमध्ये ठेवण्याच्या (पार्किंग) कालावधीत शिथिलता 137.00 kb
कोविड-19 विनियामक पॅकेजच्या समाप्तीनंतरचे अॅसेट वर्गीकरण व उत्पन्न ओळख 151.00 kb
Feburary 05, 2021
तरलता मानकांवरील बेसेल III साचा - नेट स्टेबल फंडिंग रेशो (एनएसएफआर) 126.00 kb
बेसेल 3 भांडवली विनियम - संक्रमणात्मक व्यवस्थांचा आढावा 126.00 kb
December 04, 2020
स्पर्शरहित रीतीमधील कार्ड व्यवहार - सत्यांकनाच्या अतिरिक्त/जादा घटकाच्या आवश्यकतेत शिथिलता 279.00 kb
बँकांकडून लाभांशाची घोषणा 121.00 kb
October 27, 2020
विहित/विशिष्ट कर्ज खात्यांमध्ये कर्जदारांना चक्रवाढ व्याज व सरळ व्याज ह्यामधील फरकाचे सानुग्रह प्रदान करण्याची योजना (1-3-2020 ते 31-8-2020) 137.00 kb
October 13, 2020
बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 31 खाली (कलम 56 सह वाचित) रिर्टन्स सादर करणे - मुदतवाढ 134.00 kb
September 29, 2020
तरलता मानकांवरील बेसेल III साचा - नेट स्टेबल फंडिंग रेशो (एनएसएफआर) 270.00 kb
बेसेल III भांडवली विनियम :- संक्रमणात्मक व्यवस्थांचा आढावा 143.00 kb
September 07, 2020
कोविड-19 संबंधित ताण-तणावासाठी द्रवीकरण साचा (रिझोल्युशन फ्रेमवर्क) - वित्तीय पॅरामीटर्स 235.00 kb
August 26, 2020
बँकिंग विनियात्मक अधिनियम 1949 (एएसीएस) च्या कलम 31 खाली अहवाल सादर करणे - मुदतवाढ 203.00 kb
August 06, 2020
कार्डे/वॉलेट्स/मोबाईल साधने वापरुन ऑफ लाईन फुटकळ प्रदाने - पायलट 145.00 kb
डिजिटल प्रदानांसाठी ऑनलाईन तक्रार निवारण (ओडीआर) प्रणाली 149.00 kb
सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (एमएसएमई) क्षेत्र - अग्रिम राशींची पुनर् रचना करणे 147.00 kb
बेसेल 3 भांडवली विनियम : डेट म्युच्युअल फंड/ईएफटी बाबतची वर्तणुक 157.00 kb
अ-कृषिक अंतिम उपयोजकांसाठी सुवर्ण अलंकार व दागिने विरुध्द कर्जे 105.00 kb
June 22, 2020
प्रदान फसवणुकीमधील वाढत्या घटना - बहुविध वाहिन्यांच्या द्वारे जनतेमध्ये निर्माण करण्याच्या मोहिमा वाढविणे 197.00 kb
June 04, 2020
कोविड-19 मुळे, पशुपालन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यपालन ह्यासह, शेतीसाठीच्या लघु मुदत कर्जांच्या विस्तारित कालावधीसाठी व्याज अर्थसहाय्य (आय एस) व जलद परतफेड प्रोत्साहन (पीआरआय) 128.00 kb
May 23, 2020
माल पाठवण्यापूर्वीचे व माल पाठविल्यानंतरचे निर्यात कर्ज - अग्रिम राशींच्या कालावधीचा विस्तार/मुदतवाढ 137.00 kb
कोविड-19 विनियामक पॅकेज - तणावयुक्त अॅसेट्सच्या द्रवीकरणावरील (रिझोल्युशन) प्रुडेंशियल साच्याखालील द्रवीकरण कालरेषांचे पुनरावलोकन 284.00 kb
कोविड-19 - विनियामक पॅकेज 180.00 kb
लार्ज एक्सपोझर्स फ्रेमवर्क - जोडणी असलेल्या प्रतिपक्षाच्या गटाबाबतच्या एक्सपोझरमध्ये वाढ 272.00 kb
May 22, 2020
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकांच्या (एफपीआय) कर्जामधील गुंतवणुकींसाठी ‘व्हॉलंटरी रिटेंशन रुट’ (व्हीआरआर) – रिलॅक्सेशन्स 297.00 kb
May 18, 2020
जोखीम व्यवस्थापन व आंतर बँकीय व्यवहार - विदेशी मुद्रा जोखमीचे हेजिंग - अंमलबजावणीची तारीख 289.00 kb
April 29, 2020
विनियामक अहवाल सादर करणे - कालरेषांचा विस्तार 376.00 kb
April 21, 2020
2018-19 व 2019-20 ह्या वर्षांसाठी, लघु मुदत पीक कर्जांसाठीचे व्याज अर्थसहाय्य (आयएस) व जलद प्रदान प्रोत्साहन (पीआरआय) : कोविड-19 च्या कारणामुळे वाढविलेला कालावधी 291.00 kb
April 17, 2020
कोविड-19 विनियामक पॅकेज-अॅसेट वर्गीकरण व तरतुदीकरण 162.00 kb
कोविड-19 विनियामक पॅकेज तणावयुक्त अॅसेट्सच्या द्रवीकरणावरील प्रुडेंशियल साचाखाली, द्रवीकरण कालरेषांचे पुनरावलोकन 148.00 kb
तरलता मानकांवरील बेसेल 3 साचा - लिक्विडिटी कव्हरेज रेशो (एलसीआर) 144.00 kb
बँकांकडून डिव्हिडंड घोषित केले जाणे (सुधारित) 257.00 kb
April 03, 2020
रुपये निकासी व्यवस्था - पंतप्रधानांच्या सिटिझन असिस्टन्स अँड रिलीफ इन इमर्जन्सी सिच्युएशन्स (पीएम – केअर्स) फंडामध्ये प्रेषण 291.00 kb
April 01, 2020
माल व सेवांची निर्यात – निर्यात उत्पन्नाची वसुली व प्रत्यवर्तन - शिथीलीकरण 231.00 kb
March 27, 2020
सरकारी खात्यांचे वार्षिक बंद केले जाणे - केंद्र/राज्य सरकारांचे व्यवहार - विद्यमान वित्तीय वर्षासाठी (2019-20) विशेष उपाय 147.00 kb
लीगल एंटिटी आयडेंटिफायर - अंतिम तारखेचा विस्तार 142.00 kb
कोविड-19 - विनियामक पॅकेज 162.00 kb
March 16, 2020
कोविड-19 - कार्यकारी व व्यवसाय सुरु ठेवण्याचे उपाय 158.00 kb
November 08, 2019
मिझोराम राज्यात नवीन जिल्हे निर्माण करणे – लीड बँकेची जबाबदारी सोपविणे 160.00 kb
October 11, 2019
बँकिंग इनफ्रास्ट्रक्चर साठीच्या केंद्रीय माहिती प्रणालीखालील (सीआयएसबीआय) बँक/शाखा तपशील कळविणे व त्याचा नमुना ह्यात बदल 499.00 kb
October 07, 2019
डिजिटल प्रदान अर्थप्रणालीचा विस्तार व खोलवर जाणे 226.00 kb
September 20, 2019
प्राधान्य क्षेत्रात कर्ज देणे (पीएसएल) - प्राधान्य क्षेत्राखालील निर्यातींचे वर्गीकरण 149.00 kb
टर्न अराऊंड टाईम (टीएटी) मध्ये सुसूत्रता असणे आणि प्राधिकृत प्रदान प्रणालीचा वापर करुन यशस्वी/पूर्ण न झालेल्या व्यवहारांसाठी ग्राहकांना भरपाई देणे 212.00 kb
September 19, 2019
प्राधान्य क्षेत्रातील उद्दिष्टे - कॉर्पोरेट नसलेल्या शेतक-यांना कर्ज देणे - एफवाय 2019-20 143.00 kb
September 05, 2019
‘दि ओरिसा स्टेट को-ऑपरेटिव बँक लि.’ ह्यांच्या नावात, भारतीय रिझर्व्ह बँक अधिनियम 1934 च्या दुस-या शेड्युलमध्ये ‘दि ओडिशा स्टेट को- ऑपरेटिव बँक लि’ असा बदल 244.00 kb
August 26, 2019
2018-19 व 2019-20 ह्या वर्षांदरम्यान, मत्स्यपालन व पशुपालन शेतक-यांना किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) साठी व्याज अर्थसहाय्य (सबव्हेंशन) योजना 365.00 kb
August 16, 2019
सुवर्ण मुद्रीकरण योजना, 2015 221.00 kb
August 14, 2019
एटीएम्सचा निःशुल्क एटीएम व्यवहार - स्पष्टीकरणे 198.00 kb
August 13, 2019
प्राधान्य क्षेत्रातील कर्ज - बँकांनी एनबीएफसींना पुढे कर्ज देण्यासाठी कर्ज देणे 134.00 kb
थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजना - अंमलबजावणी 117.00 kb
August 02, 2019
वित्तीय समायोजन - बँकिंग सेवा मिळविणे - पायाभूत बचत बँक ठेव खाते (बीएसबीडीए) 159.00 kb
June 26, 2019
नाण्यांचा स्वीकार करणे 145.00 kb
June 20, 2019
तेलंगणा व मध्यप्रदेश ह्या राज्यात नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती - लीड बँक जबाबदारी देणे 262.00 kb
June 14, 2019
एटीएम्ससाठी सुरक्षा उपाय 254.00 kb
June 13, 2019
भारतीय रिझर्व्ह बँक अधिनियम 1934 च्या दुस-या शेड्युलमध्ये समावेशन - दिल्ली स्टेट को-ऑपरेटिव बँक लि., दिल्ली 140.00 kb
June 10, 2019
हेल्ड टु मॅच्युरिटी (एचटीएम) वर्गात ठेवलेल्या सिक्युरिटीजची विक्री - लेखा कर्म 124.00 kb
वित्तीय समावेशन - बँक सेवा मिळविणे - पायाभूत बचत बँक ठेव खाते (बीएसबीडीए) 236.00 kb
May 29, 2019
केवायसी वरील महानिर्देश (एमडी) सुधारणा 210.00 kb
May 23, 2019
धनकोष नसलेल्या शाखांना सेवा देण्यात सुधारणा करण्यासाठी प्रोत्साहन 126.00 kb
May 14, 2019
रोकड व्यवस्थापन बाहेरुन करविणे - व्यवहारांचा मेळ 244.00 kb
May 06, 2019
प्राधान्य क्षेत्रातील कर्ज - उद्दिष्टे व वर्गीकरण 184.00 kb
April 26, 2019
अबँकीय वित्तीय कंपन्यांसाठीची लोकपाल योजना, 2018 127.00 kb
April 08, 2019
करन्सी चेस्ट साठींची किमान मानके 188.00 kb
April 01, 2019
लीड बँकेची जबाबदारी देणे 227.00 kb
March 25, 2019
एसएलबीसी/युटीएलबीसीचे निमंत्रकपद देणे - गुजरात राज्य आणि दीव व दमण आणि दादरा व नगरहवेली केंद्रशासित प्रदेश 123.00 kb
March 07, 2019
2018-19 व 2019-20 ह्या वर्षांमध्ये लघु मुदतीच्या पीक कर्जांसाठी व्याज अर्थसहाय्य योजना 176.00 kb
December 06, 2018
स्पेशल डिपॉझिट स्कीम (एसडीएस) - 1975 कॅलेंडर वर्ष 2018 साठी व्याजाचे प्रदान 199.00 kb
June 07, 2018
बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 - कलम 26 अ
ठेवीदार शिक्षण व जाणीव निधी योजना 2014 – कार्यकारी मार्गदर्शक तत्वे - व्याजाचे प्रदान
120.00 kb
June 06, 2018
एमएसएमई क्षेत्राला स्पष्ट आकार देणे (फॉर्मलायझेशन) 102.00 kb
May 31, 2018
सरकारी मालकीच्या एनबीएफसींना दिलेल्या सूट-सवलती मागे 223.00 kb
April 06, 2018
बँकांच्या रोख-रक्कम व्यवस्थापनाच्या कार्यकृती - सेवा देणारे व त्यांचे पोट-कंत्राटदार ह्यांच्या नेमणुकीसाठीची मानके 220.00 kb
लीड डिस्ट्रिक्ट मॅनेजर्सची (एलडीएम) परिणामकारकता वाढविण्यावरील, लीड बँकांसाठी कृती योजना (अॅक्शन पॉईंट्स) 119.00 kb
March 01, 2018
चलन वितरण व विनिमय योजनेचे (सीडीईएस) पुनरावलोकन 93.00 kb
प्राधान्य क्षेत्रातील कर्ज - उद्दिष्टे व वर्गीकरण 113.00 kb
Feburary 23, 2018
अबँकीय वित्तीय कंपन्यांसाठी लोकपाल योजना, 2018 116.00 kb
Feburary 15, 2018
नाण्यांचा स्वीकार 79.00 kb
Feburary 09, 2018
दंडात्मक व्याजाची आकारणी - विलंबाने दिलेले आकार 98.00 kb
Feburary 01, 2018
अल्प बचत योजना - एजन्सी कमिशनचे प्रदान 97.00 kb
December 21, 2017
एजन्सी बँकांकडून सरकारांच्या सूचनांची त्वरित अंमलबजावणी 62.00 kb
December 07, 2017
काही विशिष्ट प्रकरणात (निधी व एजन्सी कमिशन साठी) एजन्सी व्यवहारांचे थेट भारतीय रिझर्व बँकेकडून समायोजन 77.00 kb
November 30, 2017
एजन्सी बँकांकडून व्यवहारांचे अहवाल आरबीआयकडे पाठविले जाणे 91.00 kb
November 23, 2017
विशेष ठेव योजना (एसजीएस) - 1975
कॅलेंडर वर्ष 2017 साठी व्याजाचे प्रदान
110.00 kb
‘उत्कर्ष स्मॉल फायनान्स बँक लि.’ ह्यांचा, भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम 1934 च्या दुस-या शेड्युलमध्ये समावेश 113.00 kb
November 16, 2017
डेमोक्रॅटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके), युएनएससीआर 2356 (2017), युएनएससीआर 2371 (2017) आणि युएनएससीआर 2375 (2017) ह्यांची अंमलबजावणी 105.00 kb
जीएसटी मिळालेल्या व्यवहारांसाठी एजन्सी कमिशन 111.00 kb
November 09, 2017
बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 च्या कलम 36 (अ) च्या पोटकलम (2) मधील अर्थानुसार, ‘कॉमनवेल्थ बँक ऑफ ऑस्ट्रेलिया’, ह्यांचे एक बँकिंग कंपनी असणे समाप्त 112.00 kb
‘एयु स्मॉल फायनान्स बँक लि.’ ह्यांचा, भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम, 1934 च्या दुस-या शेड्युलमध्ये समावेश 112.00 kb
भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम 1934 च्या दुस-या शेड्युलमधून ‘कॉमनवेल्थ बँक ऑफ ऑस्ट्रेलिया’’ काढून टाकणे 112.00 kb
बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 च्या कलम 36 (अ) च्या पोटकलम (2) मधील अर्थानुसार, ‘कॉमनवेल्थ बँक ऑफ ऑस्ट्रेलिया’, ह्यांचे एक बँकिंग कंपनी असणे समाप्त 112.00 kb
November 02, 2017
मोठ्या कॉर्पोरेट कर्जदारांसाठी लीगल एंटीटी आयडेंटीफायर (वैधानिक संस्था - ओळखदाता) ची सुरुवात 142.00 kb
October 25, 2017
सार्वभौम सुवर्णरोखे योजना, अधिसूचना क्र. 4 (25) - डब्ल्यु अँड एम/2017 मध्ये सुधारणा 89.00 kb
October 17, 2017
सुवर्ण मुद्रीकरण योजना 2015 104.00 kb
September 21, 2017
भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम 1934 च्या सेकंड शेड्युलमध्ये, ‘गोपीनाथ पाटील पारसिक जनता सहकारी बँक लि. ठाणे’ ह्यांच्या नावात, ‘जीपी पारसिक सहकारी बँक लि., कळवा, ठाणे’ असा बदल 112.00 kb
भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम 1934 च्या सेकंड शेड्युलमध्ये ‘सूर्योदय स्मॉल फायनान्स बँक लि.’ चा समावेश 111.00 kb
पश्चिम बंगाल राज्यांमध्ये नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती – लीड बँकेची जबाबदारी सोपविणे 133.00 kb
प्राधान्य क्षेत्रातील कर्ज - उद्दिष्टे व वर्गीकरण : कॉर्पोरेट नसलेल्या शेतक-यांना कर्ज देणे - मागील तीन वर्षांची प्रणाली व्यापी सरासरी 104.00 kb
September 14, 2017
भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम 1934 च्या सेकंड शेड्युलमध्ये ‘एमिराटस एनबीडी बँक (पीजेएससी)’ चा समावेश 106.00 kb
September 07, 2017
भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम 1934 च्या सेकंड शेड्युलमध्ये ‘कतार नॅशनल बँक एसएक्यु’ चा समावेश 105.00 kb
भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम 1934 च्या सेकंड शेड्युलमध्ये, ‘नॅशनल बँक ऑफ अबुधाबी पीजेएससी’ ह्यांच्या नावात, ‘र्फस्ट अबुधाबी बँक पीजेएससी’ असा बदल 111.00 kb
भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम 1934 च्या सेकंड शेड्युलमध्ये ‘उज्जीवन स्मॉल फायनान्स बँक लि.’ चा समावेश 109.00 kb
August 16, 2017
वर्ष 2017-18 मधील लघु मुदतीच्या पीक कर्जांसाठी व्याज-वित्तसहाय्य योजना 161.00 kb
July 13, 2017
सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग म्हणून वर्गीकरण करण्यासाठी, कारखाना व यंत्रसामुग्रीमधील गुंतवणुक :- विश्वासपात्र कागदपत्र 127.00 kb
एफएलसी (वित्तीय साक्षरता केंद्रे) व ग्रामीण शाखांद्वारे वित्तीय साक्षरता - निधी देण्यामधील मर्यादांमधील सुधारणा, दृक-श्राव्य मजकुर व हँड हेल्ड प्रोजेक्टर्स उपलब्ध करणे. 124.00 kb
May 25, 2017
अरुणाचल प्रदेश राज्यात नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती - लीड बँकेची जबाबदारी सोपविणे 141.00 kb
April 27, 2017
हरयाणा राज्यात नवीन जिल्ह्याची निर्मिती - लीड बँक म्हणून जबाबदारी देणे 124.00 kb
April 20, 2017
भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम 1934 च्या दुस-या शेड्युलमध्ये, ‘अबुधाबी कमर्शियल बँक लिमिटेड’ ह्या नावात ‘अबुधाबी कमर्शियल बँक पीजेएससी’ असा बदल करणे. 112.00 kb
बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 च्या कलम 36(अ) च्या पोटकलम (2) मध्ये दिलेल्या अर्थ/व्याख्येनुसार, केबीसी बँक एनव्ही ही एक बँकिंग कंपनी असणे समाप्त 113.00 kb
भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम, 1934 च्या दुस-या शेड्युलमध्ये, ‘को ऑपरेटिव सेंट्रल रायफिसेन - बोअरेनलीन बँक बी.ए.’ हे नाव, ‘को ऑपरेटिव राबो बँक यु.ए.’ असे बदलणे 112.00 kb
भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम, 1934 च्या दुस-या शेड्युलमधून, केबीसी बँक एनव्ही काढून टाकणे 108.00 kb
सार्वभौम सुवर्ण रोखे 2017-18 - मालिका 1 152.00 kb
सार्वभौम सुवर्ण रोखे 2017-18 - मालिका 1 - कार्यकारी मार्गदर्शक तत्वे 139.00 kb
April 19, 2017
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण ठेव योजना, अधिसूचना क्र. एसओ 4061 ई मध्ये सुधारणा 88.00 kb
April 06, 2017
बँक दरामधील बदल 117.00 kb
लघु बचत योजनेसाठीचे व्याज दर 103.00 kb
March 30, 2017
लीड बँक जबाबदारी देणे 140.00 kb
March 29, 2017
एप्रिल 1, 2017 रोजी, सरकारी व्यवहारांसाठी सर्व एजन्सी बँका सुरु असणे-सुधारित सूचना 116.00 kb
एप्रिल 1, 2017 रोजी सर्व प्रदान प्रणाली बंद राहणार 111.00 kb
March 27, 2017
मणीपुर राज्यामध्ये सात नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती – लीड बँक जबाबदारी देणे 127.00 kb
March 25, 2017
मार्च 25, 2017 ते एप्रिल 1, 2017 दरम्यान सर्व दिवशी प्रदान प्रणाली सुरु राहणार 109.00 kb
March 24, 2017
मार्च 25, 2017 ते एप्रिल 1, 2017 पर्यंत सर्व एजन्सी बँका जनतेसाठी सुरु राहणार 103.00 kb
March 16, 2017
प्रधान मंत्री गरीब कल्याण ठेव योजना (पीएमजीकेडीएस), 2016 - स्पष्टीकरण 301.00 kb
March 09, 2017
भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम 1934 च्या दुस-या शेड्युलमध्ये,
‘दि रॉयल बँक ऑफ स्कॉटलंड पीएलसी’ चा समावेश
72.00 kb
कर्जाचे रोख वाटप 281.00 kb
मणीपुर राज्यात सात नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती – लीड बँकेची जबाबदारी सोपविणे 355.00 kb
March 06, 2017
सुवर्ण चलनीकरण योजना 216.00 kb
March 02, 2017
एफएलसी (वित्तीय साक्षरता केंद्रे) आणि ग्रामीण शाखांकडून वित्तीय साक्षरता - धोरणाचा आढावा 354.00 kb
Feburary 23, 2017
सार्वभौम सुवर्ण रोखे 2016-17 - मालिका 4 326.00 kb
सार्वभौम सुवर्ण रोखे, 2016-17 - मालिका 4 - कार्यकारी मार्गदर्शक तत्वे 295.00 kb
Feburary 16, 2017
तेलंगणा राज्यामध्ये एकवीस नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती - लीड बँकांना जबाबदारी देणे 203.00 kb
सुवर्ण कर्जाची परतफेड 242.00 kb
‘इक्विटास स्मॉल फायनान्स बँक लिमिटेड’ ह्यांचा, भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम, 1934 च्या दुस-या शेड्युलमध्ये समावेश 112.00 kb
भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम 1934 च्या दुस-या शेड्युलमध्ये, ‘कॅपिटल स्मॉल फायनान्स बँक लिमिटेड’ चा समावेश 111.00 kb
Feburary 13, 2017
विहित बँक नोटा (एसबीएन) जमा करणे - चेस्ट बॅलन्स मर्यादा/रोकड धारण मर्यादा 108.00 kb
Feburary 09, 2017
छोट्या बचत योजनांसाठीचे व्याजदर 89.00 kb
Feburary 08, 2017
बचत बँक खात्यातून रोख रक्कम काढण्यावरील मर्यादा मागे 90.00 kb
January 03, 2017
विदेशी नागरिकांसाठी अदलाबदलीची सुविधा 95.00 kb
ग्रामीण क्षेत्रांसाठी रोख रकमेचे वाटप 125.00 kb
December 31, 2016
सवलतीच्या काळात विहित बँक नोटा (एसबीएन) बदलून घेण्याची सुविधा - केवायसी व खात्याच्या माहितीची पडताळणी 178.00 kb
December 30, 2016
एटीएममधून रोकड काढणे - दैनिक मर्यादांमध्ये वाढ 106.00 kb
व्हाईट लेबल एटीएम चालक (डब्ल्युएलओ) - रिटेल आऊटलेट्समधून रोकड घेणे (सोर्सिंग) 122.00 kb
इलेक्ट्रॉनिक प्रदानाला प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष उपाय - वाढविलेला काल 88.00 kb
डिसेंबर 30, 2016 पासून बँकांमध्ये, विहित बँक नोटांची (एसबीएन) अदलाबदलीच्या योजनेची समाप्ती-लेखा कर्म/हिशेब 123.00 kb
December 21, 2016
रु.500/- व रु.1,000/- च्या बँक नोटांचे (विहित/विशिष्ट बँक नोट) वैध चलन लक्षण काढून टाकले जाणे - विहित बँक नोटा (एसबीएम) बँक खात्यात जमा करणे 108.00 kb
December 19, 2016
रु.500/- व रु.1000 च्या विद्यमान बँक नोटांचे (विहित बँक नोटा) वैध चलन लक्षण काढून टाकणे - विहित बँक नोटा (एसबीएन) खात्यांमध्ये जमा करणे 125.00 kb
December 16, 2016
प्रधान मंत्री गरीब कल्याण ठेव योजना (पीएमजीकेडीएस) 2016 कार्यकारी मार्गदर्शक तत्वे 134.00 kb
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण ठेव योजना (पीएमजीकेडीएस) 2016 155.00 kb
मार्च 31, 2017 पर्यंतचे विशेष उपाय : इमिजिएट पेमेंट सर्व्हिस (आयएमपीएस), युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस (युपीआय) आणि अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंटरी सर्व्हिस डेटा (युएसएसडी) साठी ग्राहक-आकारांची तर्क संगती 118.00 kb
विदेशी नागरिकांसाठी अदलाबदलीची सुविधा 86.00 kb
December 15, 2016
तुमचा ग्राहक जाणा (केवायसी) वरील महानिदेशांच्या तरतुदींचे अनुपालन 126.00 kb
December 08, 2016
केवायसीवरील महानिदेशातील (एमडी) सुधारणा 179.00 kb
तुमचा ग्राहक जाणा वरील महानिदेशांमधील बदल/सुधारणा 101.00 kb
December 06, 2016
कार्ड नॉट प्रेझेंट व्यवहार - कार्ड नेटवर्क असलेल्या/दिल्या गेलेल्या सत्यांकन उपायांसाठी रु.2,000/- पर्यंतच्या प्रदानांसाठीच्या अतिरिक्त सत्यांकन घटकामध्ये शिथिलता 131.00 kb
December 02, 2016
बँक नोटांचे वाटप 86.00 kb
कार्ड प्रेझेंट व्यवहारांसाठी आधार-आधारित सत्यांकन 101.00 kb
November 29, 2016
पीएमजेडीवाय खालील खाती - सावधगिरी 68.00 kb
November 28, 2016
बँक ठेव खात्यामधून रोख रक्कम काढणे - शिथिलीकरण 260.00 kb
November 25, 2016
रोख रक्कम काढणे - साप्ताहिक मर्यादा 185.00 kb
November 24, 2016
काऊंटर्सवर एसबीएनची अदलाबदल खंडित करणे 187.00 kb
बँकिंग कंपन्यांसाठी उपयुक्त खास ज्ञान किंवा प्रत्यक्ष अनुभव 366.00 kb
विहित बँक नोटा काढून घेतल्या जाणे - सेवानिवृत्त व्यक्ती व लष्करातील अधिका-यांच्या रोख रकमेच्या गरजा 67.00 kb
November 23, 2016
लघु बचत योजनांमध्ये विहित बँक नोटा (एसबीएन) जमा करणे 218.00 kb
November 22, 2016
रु.500/- व रु.1000/- च्या विद्यमान विहित बँक नोटांचे (एसबीएन) वैध चलन लक्षण काढून टाकणे - फसवणुकीच्या रीती 69.00 kb
रब्बी पीक हंगामासाठी रोकड उपलब्ध करणे - बँकांना सल्ला 68.00 kb
रु.500/- व रु.1000/- च्या विद्यमान विहित बँक नोटांचे (एसबीएन) वैध चलन लक्षण काढून टाकणे - विवाह समारंभासाठी रोख रक्कम काढणे - सुधारणा/बदल 111.00 kb
November 21, 2016
विहित बँक नोटांचे वैध चलन लक्षण काढून टाकणे –
रोख रक्कम निकासीच्या मर्यादा
110.00 kb
रु.500/- व रु.1000/- च्या विद्यमान विहित बँक नोटांचे वैध चलन लक्षण काढून टाकणे - विवाह समारंभासाठी रोख रक्कम काढणे 128.00 kb
रु.500/- व रु.1000/- च्या विद्यमान बँक नोटांचे वैध चलन लक्षण काढून घेणे - सुधारणा 125.00 kb
November 20, 2016
रु.500/- व रु.1000/- च्या विद्यमान बँक नोटांचे वैध चलन लक्षण काढून टाकणे - मर्यादांमध्ये सुधारणा/बदल 110.00 kb
November 18, 2016
पॉईंट-ऑफ-सेल (पीओएस) मध्ये रोख रक्कम काढणे - निकासीच्या मर्यादा व ग्राहक शुल्क/आकार - शिथिलीकरण 119.00 kb
November 17, 2016
रु.500/- व रु.1000/- च्या विद्यमान बँक नोटांचे वैध चलन लक्षण काढून टाकणे - काऊंटर्सवरुन अदलाबदल 118.00 kb
November 16, 2016
एसबीएनसाठी बँक शाखेत आलेल्या ग्राहकांच्या बोटाला, न पुसली जाणारी शाई लावण्यासाठी प्रमाणभूत कार्यकारी रीत (एसओपी). 119.00 kb
विहित बँक नोटांचे वैध चलन लक्षण काढून टाकणे –
आय कर अधिनियम 1962 च्या 114 ब च्या तरतुदींचे अनुपालन
278.00 kb
रु.500/- व रु.1000/- च्या विद्यमान बँक नोटांचे वैध चलन लक्षण काढून टाकणे - दैनंदिन अहवाल पाठविणे 109.00 kb
सेक्शन 23, बँकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 - ब्रँच लायसेंसिगवरील महापरिपत्रक - जनगणना माहिती 2011 225.00 kb
November 14, 2016
रु.500/- व रु.1000/- च्या विद्यमान बँक नोटांचे वैध चलन लक्षण काढून घेणे - ह्या योजनेने डीसीसीबींना लागु होणे 121.00 kb
विहित बँक नोटांचे वैध चलन लक्षण काढून घेणे - रोख रक्कम काढण्यासाठी, वितरण-जागांचा विस्तार 121.00 kb
एटीएम्सचा वापर - ग्राहक आचार लागु न होणे 116.00 kb
November 13, 2016
रु.500/- व रु.1000/- च्या विद्यमान बँक नोटांचे वैध चलन लक्षण काढून घेणे – मर्यादां मध्ये सुधारणा 100.00 kb
विद्यमान रु.500/- व रु.1000 च्या बँक नोटांचे वैध चलन लक्षण काढून टाकणे - अहवाल व देखरेख - काऊंटर्सवर/एटीएम मधून बँक नोटा देण्याबाबत माहिती 103.00 kb
November 11, 2016
विद्यमान रु.500 व रु.1000 च्या बँक नोटांचे वैध चलन लक्षण काढून घेणे/बाद करणे - रोख रक्कम काढण्यासाठी मर्यादा 88.00 kb
विद्यमान रु.500 व रु.1000 च्या बँक नोटांचे वैध चलन लक्षण काढून टाकणे - अहवाल व देखरेख 129.00 kb
November 10, 2016
शनिवार 12 नोव्हेंबर 2016 आणि रविवार 13 नोव्हेंबर 2016 रोजी प्रदान प्रणाली (आरटीजीएस, एनईएफटी, चेक समाशोधन, रेपो, सीबीएलओ आणि कॉल मार्केट्स) सुरु राहणार 111.00 kb
विद्यमान रु.500 व रु.1000 च्या बँक नोटांचे वैध चलन लक्षण काढून घेणे/बाद करणे - रोख रक्कम काढण्यासाठी मर्यादा 120.00 kb
November 09, 2016
विद्यमान किंवा इतर कोणत्याही जुन्या मालिकेतील रु.500 व रु.1000 च्या बँक नोटांचे वैध
चलन लक्षण काढून घेतले जाणे
112.00 kb
शनिवार, नोव्हेंबर 12, 2016 आणि रविवार, नोव्हेंबर 13, 2016 रोजी जनतेसाठी बँका सुरु राहणार 110.00 kb
रु.500/- व रु.1000/- च्या विद्यमान बँक नोटांचे वैध चलन लक्षण काढून टाकणे/बाद करणे 142.00 kb
November 08, 2016
एटीएम्स - उच्च मूल्याच्या जुन्या नोटा देणे बंद - कार्यकृती बंद केल्या जाणे 119.00 kb
November 02, 2016
खास/विशेष एटीएम मधून रु.100 मूल्याच्या बँक नोटांचे वितरण 115.00 kb
October 27, 2016
नकली नोटा शोधणे व जप्त करणे 102.00 kb
October 20, 2016
‘पंजीकरण प्रमाणपत्र’ देणे - क्रेडिट इन्फर्मेशन (कर्ज विषयक माहिती) देण्याचा
व्यवसाय करण्यासाठी एक्सपेरियन क्रेडिट इन्फर्मेशन कंपनी ऑफ
इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड (ईसीआयसीआय)
119.00 kb
सार्वभौम सुवर्ण रोखे - गुंतवणुक म्हणून व तारण म्हणून स्वीकार करण्याची कमाल मर्यादा – स्पष्टीकरण 124.00 kb
सार्वभौम सुवर्ण रोखे, 2016-17 - मालिका 3 153.00 kb
सार्वभौम सुवर्ण रोखे 2016-17 मालिका 3 - कार्यकारी मार्गदर्शक तत्वे 148.00 kb
October 13, 2016
लघु बचत योजनांसाठीच्या व्याजदरात सुधारणा 110.00 kb
सुधारित किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना 129.00 kb
October 06, 2016
प्राधान्य क्षेत्रातील कर्जे - सुधारित अहवाल प्रणाली 122.00 kb
September 01, 2016
सभासद नसलेल्या व्यक्तींच्या मुदत ठेवीं विरुध्द अग्रिम राशी 234.00 kb
August 31, 2016
प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना - एमओए अँड एफडब्ल्युच्या क्रॉप इन्शुअरन्स पोर्टलमध्ये बँक शाखांद्वारा माहिती न दिली जाणे 378.00 kb
August 25, 2016
दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान (डीएवाय - एनआरएलएम) - आजीवन - व्याज द्रव्यसहाय्य योजना 280.00 kb
वित्तीय साक्षरता केंद्रे - अहवालाचा सुधारित नमुना 106.00 kb
August 11, 2016
फॅक्टरायझिंग व्यवहारांसाठी प्राधान्य क्षेत्रातील कर्जाचा दर्जा/स्थिती 98.00 kb
July 07, 2016
लघु बचत योजनांसाठी व्याज दरातील सुधारणा 88.00 kb
June 30, 2016
नैसर्गिक आपत्तींमुळे ग्रस्त क्षेत्रांमध्ये बँकांद्वारे मदतीचे उपाय करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे - विमा उत्पन्नाचा उपयोग/वापर 115.00 kb
पीक विमा योजनेच्या कामगिरीचे ऑडिट (लेखापरीक्षण) 75.00 kb
2005 पूर्वीच्या मालिकेतील बँक नोटा -अदलाबदल धोरणात सुधारणा 115.00 kb
June 16, 2016
“राजारामबापू सहकारी बँक लि., पेठ, सांगली” ह्यांचा, भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम, 1934 च्या दुस-या शेड्युलमध्ये समावेश 64.00 kb
June 09, 2016
राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान (एनआरएलएम) - अजीविका – व्याज अर्थसहाय्य योजना 117.00 kb
June 02, 2016
स्वराज अभियानद्वारा, भारतीय राष्ट्रसंघ व इतर ह्यांच्याविरुध्द केलेल्या याचिकेमधील सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी - नैसर्गिक आपत्तींनी ग्रस्त झालेल्या क्षेत्रांमध्ये, बँकांनी करावयाच्या मदत उपायांवरील मार्गदर्शक तत्वे 118.00 kb
May 26, 2016
‘दि जळगाव पीपल्स सहकारी बँक लि., जळगाव’ ह्यांचा, भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम, 1934 च्या दुस-या शेड्युलमध्ये समावेश 74.00 kb
एटीएम्स - कार्ड प्रेझेंट (सीपी) व्यवहारांसाठी सुरक्षा व जोखीम कमी करण्याचे उपाय 256.00 kb
May 19, 2016
बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 36 (अ) च्या पोटकलम (2) च्या अर्थानुसार युबीएस एजी ही एक बँकिंग कंपनी असणे खंडित 72.00 kb
May 05, 2016
विशेष शेतकी कर्ज योजना (एसएसीपी)वरील विवरणपत्रे पाठविणे खंडित 75.00 kb
April 28, 2016
जिलानी समितीच्या शिफारशींचे अनुपालन 128.00 kb
April 21, 2016
शंकास्पद योजनांमध्ये ठेवी ठेवण्याविरुध्द जनतेला सावध करण्याबाबत बँक शाखांमध्ये प्रसिध्दी 101.00 kb
April 07, 2016
दीनदयाल अंत्योदय (डीएवाय) योजना - राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान 100.00 kb
आरबीआय अधिनियम 1934 च्या दुस-या शेड्युलमध्ये, “रेबोबँक इंटरनॅशनल (को ऑपरेटिव सेंट्रल रायफीसेन - बोएरेलीन बँक बी.ए.)” ह्यांच्या नावामध्ये “को ऑपरेटिव सेंट्रल रायफीसेन बोएरेलीन बँक बी.ए” असा बदल 76.00 kb
आरबीआय अधिनियम 1934 च्या दुस-या शेड्युलमध्ये “कोरिया एक्सचेंज बँक कं. लि.” ह्यांच्या नावात, “केईबी हाना बँक” असा बदल 76.00 kb
प्राधान्य क्षेत्रातील कर्ज प्रमाणपत्रे 147.00 kb
November 24, 2015
सार्वभैाम सुवर्ण रोखे, 2015-16 56.00 kb
November 05, 2015
सहकारी बँकांच्या ग्राहकांना इंटरनेट बँकिंगची सुविधा 198.00 kb
November 04, 2015
सार्वभैाम सुवर्ण रोखे, 2015-16 कार्यकारी मार्गदर्शक तत्वे 132.00 kb
November 03, 2015
सुवर्ण चलनीकरण योजना, 2015 - व्याजदर 154.00 kb
सुवर्ण रोकडीकरण (मोनेटायझेशन) योजना, 2015 - सुधारणा 102.00 kb
October 30, 2015
सार्वभैाम सुवर्ण रोखे, 2015-16 108.00 kb
October 22, 2015
सुवर्ण चलनीकरण योजना, 2015 161.00 kb
October 15, 2015
सुवर्ण अलंकार/जडजवाहीराच्या तारणाविरुध्द अग्रिम राशी 113.00 kb
वित्तीय समावेशन निधी (एफआयएफ) - सुधारित मार्गदर्शक तत्वे 247.00 kb
September 29, 2015
बँक दरामधील बदल 130.00 kb
September 01, 2015
आरटीजीएसच्या टाईम विंडोमधील बदल 60.00 kb
August 27, 2015
खोट्या नोटा ओळखणे 363.00 kb
पॉईंट ऑफ सेल (पीओएस) मध्ये रोख रकमेची निकासी - टायर 3 व 6 केंद्रामध्ये मर्यादेत वाढ 138.00 kb
June 10, 2014
तुमचा ग्राहक जाणा(केवायसी)/मापदंड/ऍंटी-मनी-लाँडरिंग (एएमएल) मानके/वित्तीय दहशतवादाचा सामना करणे (सीएफटी)/प्रिव्हेंशन ऑफ ऍंटी-मनी-लाँडरिंग अधिनियम (पीएमएलए) 2002 खाली बँकांचे दायित्व पत्त्याबाबतच्या पुराव्यावरील स्पष्टीकरण प्राथमिक (नागरी) सहकारी बँका (युसीबीस्) 50.00 kb
May 21, 2014
अपंगत्व असलेल्या व्यक्तींना, लाभ घेण्यायोग्य बँक शाखा/एटीएम असण्याची गरज 331.00 kb
May 06, 2014
अकार्यकारी खात्यांमध्ये किमान शिल्लक न ठेवण्याबाबत दंडात्मक आकार लावणे 79.00 kb
अल्पवयीन व्यक्तींच्या नावे बँक खाते उघडणे 60.00 kb
May 05, 2014
व्याज कर अधिनियम 1974 ग्राहकांकडून गोळा करणे. 64.00 kb
March 26, 2014
इन्फ्लेशन इंडेक्सड् नॅशनल सेव्हिंग्ज सिक्युरिटीज (आयआयएनएसएस-सी) 231.00 kb
March 21, 2014
सार्वजनिक भविष्यनिधी योजना, 1968 (पीपीएफ स्कीम, 1968) आणि ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना, 2004 (एससीएसएस, 2004) - व्याजदरांमध्ये सुधारणा 120.00 kb
ठेवीदार शिक्षण व जाणीव निधी योजना, 2014 - बँकिंग रेग्युलेशन अधिनियम, 1949 चे कलम 26 अ 127.00 kb
March 04, 2014
धन हस्तांतरण सेवा योजना डायरेक्ट टु अकाऊंट सुविधा 62.00 kb
March 03, 2014
भारतीय रिझर्व बँक, अधिनियम, 1934 च्या सेकंड शेडयुलमधील चिनाट्रस्ट कमर्शियल बँक ह्या नावाला, सीटीबीसी बँक कं. लि. असा बदल 74.00 kb
2005 पूर्वी दिल्या गेलेल्या बँक नोटांच्या सर्व मालिका मागे घेतल्या जाणे 336.00 kb
Feburary 11, 2014
अनिवासी (बाह्य) रुपये (एनआरई) ठेवींवरील व्याजदरांचे विनियमन (डि-रेग्युलेशन) 69.00 kb
एफसीएनआर (बी) ठेवींवरील व्याजदर 157.00 kb
Feburary 04, 2014
“मिझुहो कॉर्पोरेट बँक लि.” च्या नावात भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम, 1934 च्या सेकंड शेडयुलमध्ये, “मिझुहो बँक लि.” असा बदल 357.00 kb
January 22, 2014
एनईएफटी - ग्राहकसेवा व आकार - कार्यकारी मार्गदर्शक तत्वे व परिपत्रके ह्यांचे अनुपालन 396.00 kb
प्रादेशिक ग्रामीण बँकांद्वारे (आरआरबी) बँक-आकार व एसएमएसद्वारे इशारे पाठविण्यासाठीच्या आकारांचा वाजवीपणाची खात्री करणे 327.00 kb
January 20, 2014
भारताबाहेर निवासी असलेल्या व्यक्तींसाठी सुविधा - स्पष्टीकरण 80.00 kb
सुवर्ण अलंकार ठेवून कर्ज देणे 66.00 kb
January 16, 2014
बँक नोटा व नाण्यांचे वितरण प्रलोभने व दंड ह्यांचे पुनरावलोकन 372.00 kb
January 10, 2014
डेवलपमेंट क्रेडिट बँक च्या नावात, भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम 1934 च्या सेकंड शेड्युलमध्ये, डीसीपी बँक लि. असा बदल करणे 73.00 kb
January 09, 2014
भारतामधील निवासी व्यक्तींनी ठेवलेले निवासी बँक खाते संयुक्त धारण - उदारीकरण 300.00 kb
January 08, 2014
एकाच उत्पादाच्या प्रतिभूती विरुध्द कर्ज देणे - सुवर्णलंकार 273.00 kb
May 07, 2013

iÉÉƇjÉEò EòÉ®úhÉÉxÉä {É®úiÉ {ÉÉ`ö‡´É±É䱪ÉÉ SÉäCºÉSÉä {ÉÖxÉ®ú-ºÉÉnù®úÒEò®úhªÉÉiÉÒ±É ‡´É±ÉÆ¤É ´É +„ÉÉ {É®úiÉ Eäò±Éä VÉÉhªÉɤÉɤÉiÉ +ÉEòÉ®ú ±ÉÉ´ÉhÉä

114.00 kb
March 28, 2013

ºÉÉ´ÉÇVɇxÉEò ¦É‡´É¹ªÉ‡xÉvÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ, 1968 ({ÉÒ{ÉÒB¡ò, 1968) +ɇhÉ VªÉä¹`ö xÉÉMɇ®úEò ¤ÉSÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, 2004 (BºÉºÉÒBºÉBºÉ, 2004) - ´ªÉÉVÉ nù®úÉƨÉvªÉä ºÉÖvÉÉ®úhÉÉ

62.00 kb
January 31, 2013

‡´ÉkÉÒªÉ ºÉÉIÉ®úiÉÉ ºÉɇ½þiªÉ

89.00 kb
December 14, 2012

|ÉÉnäù‡„ÉEò OÉɨÉÒhÉ ¤ÉÄEòÉÆuùÉ®äú, ¨ÉÖnùiÉ `äö´ÉÒ, nèùxÉƇnùxÉ `äö´ÉÒ ËEò´ÉÉ +É´ÉiÉÔ `äö´ÉÓSÉÒ, ¨ÉÖnùiÉ `äö´ÉÓ¨ÉvªÉä {ÉÖxÉMÉÖÈiÉ´ÉhÉÖEò Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ ¯û{ÉÉÆiÉ®úhÉ

91.00 kb
November 06, 2012

BxÉ<ÇB¡ò]õÒ |ÉhÉɱÉÒ

59.00 kb
October 12, 2012

xÉì„ÉxÉ±É <±ÉäC]ÅõÉì‡xÉEò ¡ÆòbÂ÷ºÉ ]ÅõÉxº¡ò®ú (BxÉ<ÇB¡ò]õÒ) - ´ªÉ´É½þÉ®úÉƨÉvªÉä <Ƈb÷ªÉxÉ ¡òɪÉxÉÉÎx„ÉªÉ±É ‡ºÉκ]õ¨É EòÉäb÷ (+ɪÉB¡òBºÉºÉÒ) SÉÒ +É´É„ªÉEòiÉÉ

52.00 kb
September 05, 2012

¨ÉÆnùoù¹]õÒ / +{ÉÆMÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ ´ªÉCiÉÓºÉÉ`öÒ ¤ÉÄEò ºÉÖ‡´ÉvÉÉ

50.00 kb
August 22, 2012

‡´ÉkÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä„É- ¤ÉÄEò ºÉä´ÉÉ ‡¨É³ý‡´ÉiÉÉ ªÉähÉä- {ÉɪÉɦÉÚiÉ ¤ÉSÉiÉ ¤ÉÄEò `äö´É JÉÉiÉä

74.00 kb
August 17, 2012

‡´ÉkÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä„É- ¤ÉÄEò ºÉä´ÉÉ ‡¨É³ýhÉä – {ÉɪÉɦÉÚiÉ ¤ÉSÉiÉ ¤ÉÄEò `äö´É JÉÉiÉä

85.00 kb
August 16, 2012

nùÉäx½þÒ{ÉèEòÒ BEò ËEò´ÉÉ VÉÒ‡´ÉiÉ ´ªÉCiÉÒ ËEò´ÉÉ +ÉvÉÒSÉÒ ´ªÉCiÉÒ ËEò´ÉÉ VÉÒ‡´ÉiÉ ´ªÉCiÉÒ ¨ÉÄbä÷]õ +ºÉ±É䱪ÉÉ ¨ÉÖnùiÉ/κlÉ®ú `äö´ÉÓSÉä ¨ÉÖnùiÉ{ÉÚ´ÉÇ {ÉÖxÉ®ú|ÉnùÉxÉ - º{ɹ]õÒEò®úhÉ

58.00 kb
August 13, 2012

ºlÉɇxÉEò SÉäCºÉSªÉÉ ºÉ¨ÉÉ„ÉÉävÉxÉɨÉvÉÒ±É ‡´É±ÉƤÉɺÉÉ`öÒ ¦É®ú{ÉÉ<ÇSÉÒ +]

67.00 kb
August 10, 2012

‡´ÉkÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä„É- ¤ÉÄEò ºÉä´ÉÉ ‡¨É³ýhÉä – {ÉɪÉɦÉÚiÉ ¤ÉSÉiÉ ¤ÉÄEò `äö´É JÉÉiÉä

89.00 kb
June 06, 2012

JÉÉºÉ `äö´É ªÉÉäVÉxÉÉ (BºÉ b÷Ò BºÉ), 1975- ºÉÖvÉÉ®úÒiÉ ´ªÉÉVÉ nù®ú

83.00 kb
December 15, 2011

ºÉÉ´ÉÇVɇxÉEò ¦É‡´É¹ªÉ ‡xÉ´ÉÉǽþ ‡xÉvÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ 1968 ({ÉÒ{ÉÒB¡ò 1968) +ɇhÉ VªÉä¹`ö xÉÉMɇ®úEò ¤ÉSÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, 2004 (BºÉºÉÒBºÉBºÉ 2004) ¨ÉvÉÒ±É nÖù¯ûºiÉÒ - BVÉÆ]õÉÆxÉÉ nù±ÉɱÉÒ näùhÉä

53.00 kb
December 09, 2011

Eò‡¨É]õÒ +ÉìxÉ |ÉÉ䇺ÉVɺÉÇ +Äb÷ {É®ú¡òÉì¨ÉÇxºÉ +Éì‡b÷]õ +ÉìxÉ {ÉΤ±ÉEò ºÉд½þºÉäºÉ (ºÉÒ{ÉÒ{ÉÒB{ÉÒBºÉ) - +½þ´ÉÉ±É Gò. 2 - ´ªÉÉVÉ +ɇhÉ/ËEò´ÉÉ ¨ÉÖqù±É näùhªÉɨÉvÉÒ±É ‡´É±ÉƤÉɺÉÉ`öÒ ¦É®ú{ÉÉ<ÇSÉÒ ®úSÉxÉÉ

67.00 kb
December 05, 2011

ºÉÉ´ÉÇVɇxÉEò ¦É‡´É¹ªÉ ‡xÉ´ÉÉǽþ ‡xÉvÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ, 1968 ({ÉÒ{ÉÒB¡ò, 1968) ¨ÉvÉÒ±É nÖù¯ûºiÉÒ

55.00 kb
November 04, 2011

OÉɽþEò ºÉä´ÉÉ-¤ÉSÉiÉ JÉÉiÉä vÉÉ®úEòÉÆxÉÉ (´ªÉÎCkÉMÉiÉ) {ÉɺɤÉÖEäò xÉ ‡nù±ÉÒ VÉÉhÉä

28.00 kb

¯û 20,000/- ´É iªÉÉ´É®úÒ±É ®úEò¨ÉäSÉä ‡b÷¨ÉÉÆb÷ bÅ÷É}]õ näùhªÉɤÉɤÉiÉ

109.00 kb

SÉäCºÉ/bÅ÷É}]ÂõºÉ/{Éä+ÉìbÇ÷ºÉÇ/¤ÉÄEòºÉÇ SÉäCºÉ näùhÉä

73.00 kb

+EòÉ>ðÆ]õ {ÉäªÉÒ SÉäCºÉ MÉÉä³ýÉ Eò®úhÉä - ‡iɺɆªÉÉ {ÉIÉÉSªÉÉ JÉÉiªÉÉiÉ ®úCEò¨É VɨÉÉ Eò®úhªÉÉºÉ ¨ÉxÉÉ<Ç

48.00 kb
September 15, 2011

¦ÉÉ®úiÉÉiÉÒ±É ®ú‡½þ´ÉÉ„ªÉÉÆxÉÒ `äö´É±Éä±ÉÒ ¤ÉSÉiÉJÉÉiÉÒ - ºÉƪÉÖCkÉ vÉÉ®úEò - =nùÉ®úÒEò®úhÉ

39.00 kb
December 29, 2010

ºÉÉ´ÉÇVɇxÉEò ¦É‡´É¹ªÉ ‡xÉ´ÉÉǽþ ªÉÉäVÉxÉÉ, 1968 ÁÉ ªÉÉäVÉxÉäSªÉÉ Eò±É¨É 9(3) ¨ÉvÉÒ±É ºÉÖvÉÉ®úhÉÉ

41.00 kb
December 10, 2010

iÉÖ¨ÉSÉÉ OÉɽþEò VÉÉhÉÉ (Eäò´ÉɪɺÉÒ) ¨ÉÉMÉÇnù„ÉÇEò iÉi´Éä - {ÉMÉÉ®únùÉ®ú Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ

57.00 kb
November 12, 2010

vÉxÉEòÉåºÉÉ`öÒ =‡SÉiÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú ºÉƇ½þiÉä´É®úÒ±É ¨ÉÉMÉÇnù„ÉÇEò iÉi´Éä - |ɇGòªÉÉ „ÉÖ±Eäò/+ÉEòÉ®ú ÁɤÉɤÉiÉ ºÉ´ÉÇ ¨Éɇ½þiÉÒ |ÉEò]õ Eò®úhªÉɤÉɤÉiÉ

49.00 kb
November 01, 2010

<Ƈnù®úÉ MÉÉÆvÉÒ ®úɹ]ÅõÒªÉ =iÉÉ®ú´ÉªÉ {Éäx„ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (+ɪÉVÉÒBxÉ+ÉäB{ÉÒBºÉ)SªÉÉ ±ÉɦÉÉlÉÕSÉÒ JÉÉiÉÒ =PÉb÷hÉä ´É SÉɱɇ´ÉhÉä.

39.00 kb
September 01, 2010

Gäò‡b÷]õ Eò®úhÉä/BxÉ<ÇB¡ò]õÒ/BxÉ<ǺÉÒBºÉ/<ǺÉÒBºÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú {É®úiÉ Eäò±Éä VÉÉhÉä ÁɨÉvÉÒ±É ‡´É±ÉƤÉɺÉÉ`öÒ näùªÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ nÆùb÷Éi¨ÉEò ´ªÉÉVÉɨÉvªÉä BEòºÉ¨ÉÉxÉiÉÉ

44.00 kb
August 26, 2010

‡xÉ®ú‡xÉ®úɳýªÉÉ ºÉ®úEòÉ®úÒ ‡„ɹªÉ´ÉÞkÉÒ ‡¨É³ý‡´ÉhªÉɺÉÉ`öÒ ‡´ÉtÉlªÉÉÈxÉÒ xÉÉä-‡£ò±ºÉ JÉÉiÉÒ =PÉb÷hÉä

30.00 kb
June 22, 2010

SÉäCºÉSªÉÉ ¡òÉì¨ÉÇ´É®úÒ±É |ɨÉÉhÉÒEò®úhÉ ´É ºÉÖ®úIÉÉ ±ÉIÉhÉÉiÉ ´ÉÉfø

34.00 kb
May 26, 2010

±ÉÉì]õ®úÒ, vÉxÉ |ɺÉÉ®ú ªÉÉäVÉxÉÉ, º´ÉºiÉ ‡xÉvÉÒSªÉÉ <iÉ®ú +Éì¡òºÉÇ ÁɨÉvªÉä ¦ÉÉMÉ PÉähªÉɺÉÉ`öÒ |Éä¹ÉhÉ

61.00 kb
April 08, 2010

SÉäEò MÉÉä³ýÉ Eò®úhªÉÉSÉä vÉÉä®úhÉ (ºÉÒºÉÒ{ÉÒ) - ºlÉɇxÉEò ¤Éɽäþ®ú MÉÉ´ÉSªÉÉ SÉäCºÉ iÉɤÉb÷iÉÉä¤É Gäò‡b÷]õ Eò®úhÉä

20.00 kb
March 29, 2010

ºÉÉ´ÉÇVɇxÉEò ¦É‡´É¹ªÉ‡xÉvÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ, 1968

35.00 kb
November 23, 2009

xÉÉä]õÉ ´ÉäMɳýªÉÉ Eò®úhÉä / |ɇGòªÉÉ Eò®úhÉä - xÉÉä]õ ºÉÉìÍ]õMÉ ¨É„ÉÒxºÉSÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ

22.00 kb
November 13, 2009

ºÉä¡ò ‡b÷{ÉÉì‡ZÉ]õ ±ÉÉìEòºÉÇ

20.00 kb
November 09, 2009

ªÉÖºÉÒ¤ÉÓ¨ÉvÉÒ±É ½þCEò xÉ ºÉÉƇMÉiɱÉ䱪ÉÉ `äö´ÉÒ +ɇhÉ +EòɪÉÇEòÉ®úÒ / ºÉÖ{iÉ JÉÉiÉÒ

28.00 kb

SÉäCºÉ ¡äò]õɳý±Éä VÉÉhÉä - ´ÉÉ®Æú´ÉÉ®ú ¡äò]õɳý±Éä VÉÉhªÉÉSªÉÉ PÉ]õxÉÉ ½þÉiÉɳýhÉä

19.00 kb
October 30, 2009

+EòɪÉÇEòÉ®úÒ JÉÉiÉÒ

22.00 kb

¤ÉÄEòÉSªÉÉ SɱÉxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ EòɪÉÇEÞòiÉÓºÉÉ`öÒ ¤ÉÄEòÉÆ´nùÉ®äú xÉÉäb÷±É +Éì쇡òºÉºÉÇSÉÒ xÉä¨ÉhÉÖEò

16.00 kb
September 02, 2009

+Éi¨ÉEåòpùÒ{ÉhÉÉ (+Éì‡]õZɨÉ), ¨ÉånÚùSÉÉ ±ÉEò´ÉÉ, ¤ÉÖvnùÒ¨ÉÉÆt +ɇhÉ ¤É½Öþ{ÉÆMÉÖi´É +ºÉ±É䱪ÉÉ ´ªÉCiÉÓSªÉÉ Eò±ªÉÉhÉɺÉÉ`öÒ +ºÉ±É䱪ÉÉ ®úɹ]ÅõÒªÉ ]Åõº]õ +‡vɇxɪɨÉ,1999 JÉɱÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉ Eäò±É䱪ÉÉ ºlÉɇxÉEò ºiÉ®úÒªÉ ºÉ‡¨ÉiÉÒ¤ÉɤÉiÉSÉÒ ¨Éɇ½þiÉÒ |ÉnùÌ„ÉiÉ Eò®úhÉä.

41.00 kb
August 12, 2009

¤ÉÄEòÉÆxÉÒ MÉÉä`ö‡´É±É䱪ÉÉ JÉÉiªÉÉÆ´É®ú ´ªÉÉVÉ-|ÉnùÉxÉ

19.00 kb
July 22, 2009

‡´ÉGòÒ Ë¤ÉnÖùVɴɳý ({ÉÒ +Éä BºÉ) ®úÉäJÉ ®úCEò¨É EòÉføhÉä

27.00 kb
July 21, 2009

¤ÉÄEòÉƨÉvÉÒ±É iÉGòÉ®ú ‡xÉ´ÉÉ®úhÉ ªÉÆjÉhÉÉ-¤ÉÄËEòMÉ +Éì¤Éb÷ºÉ¨ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, 2006 JÉɱÉÒ xÉä¨É±É䱪ÉÉ xÉÉäb÷±É +É쇡òºÉºÉÇSÉÒ xÉÉ´Éä |ÉnùÌ„ÉiÉ Eò®úhÉä

25.00 kb
July 17, 2009

B]õÒB¨É xÉÒ]õ xÉ SÉɱÉhªÉɨÉÖ³äý ZÉɱÉ䱪ÉÉ ´ªÉ´É½þÉ®úÉÆSÉÒ ‡½þ„Éä¤É{ÉÖiÉÔ - EòɱɨɪÉÉÇnùÉ

40.00 kb
June 24, 2009

º´ÉiÉ:SÉÉ EòVÉÇ-+½þ´ÉÉ±É ‡¨É³ý‡´ÉiÉÉ ªÉähÉä

28.00 kb
April 24, 2009

nù®ú®úÉäVÉSªÉÉ vÉiÉÔ´É®ú (bä÷±ÉÒ |ÉÉìb÷C]õ) ¤ÉSÉiÉ JÉÉiªÉÉ´É®ú ´ªÉÉVÉ näùhÉä

34.00 kb
April 13, 2009

ºÉ½þEòÉ®úÒ ¤ÉÄEòÉ (xÉɨɇxÉnæù„ÉxÉ) ‡xɪɨÉ,1985 - xÉɨɇxÉnæù„ÉxÉÉSÉÒ {ÉÉäSÉ ´É {ÉɺɤÉÖEäò/κlÉ®ú `äö´ÉÓSªÉÉ {ÉÉ´ÉiªÉÉ ÁÉ´É®ú xÉɨɇxÉnæù‡„ÉiÉÉSÉä xÉÉ´É ‡xÉnæù‡„ÉiÉ Eò®úhÉä.

29.00 kb

+{ÉÆMÉi´É +ºÉ±É䱪ÉÉ ´ªÉCiÉÓxÉÉ ¤ÉÄEò„ÉÉJÉÉ/B]õÒB¨É {ɪÉÈiÉ {ÉÉä½þÉäSÉiÉÉ ªÉähªÉÉSÉÒ MÉ®úVÉ

23.00 kb
December 28, 2006

]õÉEòhªÉɺÉÉ`öÒ {Éä]õÒSÉÒ ºÉÖ‡´ÉvÉÉ ´É SÉäEòSªÉÉ {ÉÉ´ÉiÉÒºÉÉ`öÒ ºÉÖ‡´ÉvÉÉ ªÉÖ ºÉÒ ¤ÉÒ VÉ

36.00 kb
December 26, 2006

]õÉEòhªÉɺÉÉ`öÒ {Éä]õÒSÉÒ ºÉÖ‡´ÉvÉÉ ´É SÉäEòSªÉÉ {ÉÉ´ÉiÉÒºÉÉ`öÒ ºÉÖ‡´ÉvÉÉ ªÉÖ ºÉÒ ¤ÉÒ VÉ

29.00 kb
December 22, 2006

BxÉ +É®ú +ÉªÉ ´É {ÉÒ +ÉªÉ +Éä ªÉÉÆxÉÉ xÉɨɇxÉnæù‡„ÉiÉ Eäò±Éä VÉÉhªÉɤÉqù±É - º{Éι]õEò®úhɴɇ®ú¹`ö xÉÉMɇ®úEò ¤ÉSÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, 2004 ¨ÉvªÉä

26.00 kb
December 18, 2006

´É‡®ú¹`ö xÉÉMɇ®úEò ¤ÉSÉiÉ ªÉÉäVÉxÉ, 2004

35.00 kb

‡´É„Éä¹É `äö´É ªÉÉäVÉxÉÉ 1975-

30.00 kb

SÉäEò ]õÉEòhªÉɺÉÉ`öÒ {Éä]õÒSÉÒ ºÉÖ‡´ÉvÉÉ ´É SÉäEòSªÉÉ {ÉÉ´ÉiÉÒºÉÉ`öÒ ºÉÖ‡´ÉvÉÉ

36.00 kb
November 10, 2006

úÒ±É ]õÒ b÷Ò BºÉ - ¤ÉÄEòÉÆEòbÚ÷xÉ ¡òÉì¨ÉÇ 15 BSÉ ´É 15 VÉÒ xÉ º´ÉÒEòÉ®ú±Éä VÉÉhªÉɤÉɤÉiÉ

30.00 kb

OÉɽþEò ºÉä´ÉÉ - ¤Énù±ÉÒ (bÖ÷Î{±ÉEäò]õ ) ‡b÷¨ÉÉÆb÷ bÅ÷É}]õ näùhªÉɤÉɤÉiÉ

24.00 kb
November 03, 2006

¤ÉÄEòÉxÉÒ +ÉÌlÉEò ºÉä´ÉÉÆSÉä +É>ð]õºÉÉäͺÉúMÉ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ VÉÉäJɨÉÓSÉää ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ +ɇhÉ ‡„ɹ]õÉSÉÉ®ú ºÉÆEäòiÉÉƺÉÉ`öÒ ¨ÉÉMÉÇnù„ÉÇEò iÉk´Éä

100.00 kb
October 06, 2006

„ÉÉJÉäSÉÉ {ÉkÉÉ/ ]äõ‡±É¡òÉäxÉ xÉƤɮú näùhªÉɤÉɤÉiÉ (ªÉÖ ºÉÒ ¤ÉÒ VÉ)

22.00 kb
October 04, 2006

OÉɽþEò ºÉä´ÉÉ - ¤ÉÄEäòSªÉÉ ¤ÉSÉiÉ JÉÉiªÉÉSªÉÉ OÉɽþEòÉÆxÉÉ (´ªÉCiÉÓxÉÉ) {ÉɺɤÉÖEäò xÉ ‡nù±ÉÒ VÉÉhÉä

35.00 kb
September 22, 2006

{ÉɺɤÉÖEäò/ ±ÉäJÉÉ ‡´É´É®úhÉ{ÉjÉÉ´É®ú „ÉÉJÉäSÉÉ {ÉkÉÉ ´É ]äõ‡±É¡òÉäxÉ xÉƤɮú näùhªÉɤÉɤÉiÉ

23.00 kb
September 15, 2006

{ÉɺɤÉÖEäò/ ±ÉäJÉÉ ‡´É´É®úhÉ{ÉjÉÉ´É®ú „ÉÉJÉäSÉÉ {ÉkÉÉ ´É ]äõ‡±É¡òÉäxÉ xÉƤɮú näùhªÉɤÉɤÉiÉ

22.00 kb
September 01, 2006

{ÉɺɤÉÖEäò/ ±ÉäJÉÉ ‡´É´É®úhÉ{ÉjÉÉSÉä ªÉÉ´É®ú „ÉJÉäSÉÉ {ÉkÉÉ ´É ]äõ‡±É¡òÉäxÉ xÉƤɮú näùhªÉɤÉɤÉiÉ

30.00 kb
August 24, 2006

MÉÖÆÆiÉ´ÉhÉÖEònùÉ®úÉÆxÉÉ iªÉÉÆSªÉÉ {ɺÉÆiÉÒSªÉÉ ‡`öEòÉhÉÒ +vÉÇ ´ÉÉ̹ÉEò ´ªÉÉVÉ / ¨ÉÖqù±É / ¤ÉSÉiÉ ®úÉäJÉä +ÉnùÒ ‡¨É³ýhÉä ¤ÉɤÉiÉ.

26.00 kb
August 23, 2006

ºÉnù®ú ¨ÉÖJªÉ {ɇ®ú{ÉjÉEò +É® ú¤ÉÒ +ɪÉSªÉÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<Ç]õ´É®ú ={ɱɤvÉ +ɽä&#. ´É iÉä b÷É>&# xɱÉÉäb÷ Eò¯ûxÉ PÉäiÉÉ ªÉä<DZÉ.

235.00 kb
July 28, 2006

{É®únäù„ÉÒ MÉÖÆiÉ´ÉhÉÖEònùÉ®ú ºÉƺlÉÉÆSªÉÉ (B¡ò +ÉªÉ +ɪÉ) ={ÉIÉäjÉÉƨÉvÉÒ±É MÉÖÆÖiÉ´ÉhÉÖEò ´ªÉ´É½þÉ®úÉÆSÉÉ ºÉ¨ÉÉÆiÉ®ú nùVÉÉÇ ®úÉJÉhªÉɤÉɤÉiÉ

27.00 kb

¨ÉÖJªÉ {ɇ®ú{ÉjÉEò - xÉÉä]õÉ ´É xÉÉhÉÒ ¤Énù±ÉÚxÉ näùhªÉÉSÉÒ ºÉÖ‡´ÉvÉÉ

61.00 kb
July 20, 2006

ºÉxÉ 2006-07 SÉä ´ÉÉ̹ÉEò xÉÒ‡iÉMÉiÉ ‡´É´É®úhÉ ‡SÉiÉ EòɪÉÇ|ÉhÉɱÉÒ ºÉƽþÒiÉÉ- ¤ÉÄEò „ÉÖ±EòÉÆSÉä |Énù„ÉÇxÉ

38.00 kb
July 06, 2006

OÉɽþEò ºÉä´ÉÉ - ªÉÚºÉÒ¤ÉÒVÉ ´É®úÒ±É ¨É½þÉ{ɇ®ú{ÉjÉEò

176.00 kb
July 04, 2006

<±ÉäC]ÅõÉì‡xÉEò ºÉ¨ÉÉ„ÉÉävÉxÉ ºÉä´ÉÉ - ( <ǺÉÒBºÉ) bä÷‡¤É]õ ºÉ¨ÉÉ„ÉÉävÉxÉ - OÉɽþEò ‡xÉnæù„É

26.00 kb
June 06, 2006

‡´É‡„ɹ]õ BEòEò ËEò´ÉÉ ºÉƺlÉÉÆSªÉÉ xÉÉ´ÉÉxÉä ¤ÉSÉiÉ JÉÉiÉÒ =PÉb÷hÉä

32.00 kb

+xªÉ ‡xÉEòÉºÉ / ºÉƺlÉÉ ªÉÉÆSªÉÉ xÉÉ´ÉÉxÉä ¤ÉÄEäòiÉ ¤ÉSÉiÉ JÉÉiÉä =PÉb÷hªÉÉ ¤ÉɤÉiÉ

44.00 kb
May 26, 2006

´É¹ÉÇ 2006-07 ºÉÉ`öÒ vÉÉä®úhÉ ‡xÉ´ÉänùxÉ - =‡SÉiÉ |ÉhÉɱÉÒ ºÉƇ½þiÉÉ - ¤ÉÄEòÉÆSªÉÉ „ÉÖ±EòÉÆSÉä |Énù„ÉÇxÉ +‡vÉEòÉ®úÒ

53.00 kb
May 22, 2006

ÉÄEòÉSªÉÉ ºÉä´ÉÉ ‡´ÉºiÉÉ®úÉuùÉ®äú ‡´ÉkÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä„É - ´ªÉɴɺÉɇªÉEò ºÉÖ‡´ÉvÉÉiÉÉ ´É ºÉÆ{ÉEÇòEòɪÉÉÈSÉÉ ={ɪÉÉäMÉ

68.00 kb
May 07, 2006

+É{ɱÉÉ OÉɽþEò VÉÉhÉhªÉÉ ºÉƤÉÆvÉÒ ‡nù„ÉÉ-‡xÉnæù„É - +Ä]õÒ ¨ÉxÉÒ ±ÉÉìb÷®úÓMÉ ºbÄ÷bÇ÷ºÉ (EòɲªÉÉ {Éè„ÉɱÉÉ ´ÉèvÉ Eò®úhªÉɱÉÉ {É®úÉ´ÉÞiÉ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ ¨ÉÉxÉnÆùb÷)

42.00 kb
Feburary 06, 2006

ºÉÉ´ÉÇVɇxÉEò IÉäjÉÉiÉÒ±É ¤ÉÄEòÉÆiÉ¡æò ‡xÉ´ÉÞ‡kÉ´ÉäiÉxÉÉSÉä ºÉƇ´ÉiÉ®úhÉ - ¨É½þÉMÉÉ<Ç ºÉ½þɪÉiÉÉSÉä |ÉnùÉxÉ

30.00 kb
January 23, 2006

+EòÉ=Æ]õ {ÉäªÉÒ vÉxÉÉnäù„ÉÉÆSÉÒ ´ÉºÉÚ±ÉÒ - ‡iɺɆªÉÉ {ÉIÉÉSªÉÉ JÉÉiªÉÉiÉ ®úCEò¨É VɨÉÉ Eò®úhªÉÉºÉ ¨ÉxÉÉ<Ç

34.00 kb
December 27, 2005

±É½þÉxÉ EòVÉÇnùÉ®úÉƺÉÉ`öÒ BEò ®úEò¨ÉÒ iÉb÷VÉÉäb÷ ªÉÉäVÉxÉÉ +ɇhÉ xÉ´ÉÒxÉ EòVÉÇ {ÉÉjÉiÉÉ

28.00 kb
December 09, 2005

`äö´ÉÒ ËEò´ÉÉ VÉxÉiÉäSªÉÉ `äö´ÉÓSÉÒ ¨ÉÖnùiÉ{ÉÚ´ÉÇ {É®úiÉ¡äòb÷

34.00 kb
November 21, 2005

ÉÄEòÉÆSÉÉ Gäò‡b÷]õ EòÉbÇ÷ EòɪÉÇ®úÒiÉÒ

85.00 kb
November 11, 2005

‡´ÉkÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä„É

33.00 kb
November 02, 2005

ºÉÉäxªÉÉSÉä nùɇMÉxÉä +ɇhÉ +±ÉÆEòÉ®úÉÆSªÉÉ iÉÉ®úhÉÉ´É®ú =SÉ±É (ËEò´ÉÉ EòVÉÇ)

57.00 kb
October 25, 2005

+Éä±]õÉºÉ bÅ÷Éì{É ¤ÉÉìCºÉ ºÉÖ‡´ÉvÉÉ lÉä]õ Eò®ú SɱÉÉxºÉ

42.00 kb
October 17, 2005

<±ÉäC]ÅõÉì‡xÉEò ºÉ¨ÉÉ„ÉÉävÉxÉ ºÉä´ÉÉ (< ºÉÒ BºÉ)

28.00 kb
October 06, 2005

„ÉɺÉEòÒªÉ EòÉ®ú¦ÉÉ®ú SÉɱɇ´ÉhÉä - Eò®únùÉiªÉÉÆxÉÉ < - {Éä¨Éå]õ ºÉÖ‡´ÉvÉäSÉÒ ={ɱɤvÉiÉÉ - <Æ]õ®úxÉä]õ ¤ÉÄEòÓMɺÉÉ`öÒ ‡nù„ÉÉ-‡xÉnæù„É

38.00 kb
September 03, 2005

UôÉä]õ¬É ´É ¨ÉvªÉ¨É ´ªÉ´ÉºÉɇªÉEòÉÆSÉÒ JÉÉiÉÒ - BEò ®úEò¨ÉÒ ´ÉºÉÖ±ÉÒ - ¨ÉÉMÉÇnù„ÉÇEò iÉi´Éä.

54.00 kb

Eäò´ÉɪɺÉÒ ¨ÉÉMÉÇnù„ÉÇEò iÉi´Éä EòɳýÉ {ÉèºÉÉ {ÉÉÆfø®úÉ Eò®úhÉä ®úÉäJÉhªÉÉSÉÒ ¨ÉÉxÉEäò

31.00 kb
August 10, 2005

+‡iɇ®úCiÉ/ xÉ´ÉÒxÉ ºÉÖ®úIÉÉ ±ÉIÉhÉÉÆxÉÒ ªÉÖCiÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ SɱÉxÉÒ xÉÉä]õÉ

32.00 kb
August 06, 2005

®úÉäJÉ |ÉnùÉxÉɺÉÉ`öÒ ºlɳý|ÉiÉ/ ‡xɪÉÉä‡VÉiÉ „ÉÉJÉä¨ÉvªÉä JÉÉiªÉÉiÉÚxÉ ´ÉVÉÉ

19.00 kb
August 02, 2005

{ÉÚ®úOɺiÉ ´ªÉCiÉÓxÉÉ ¤ÉÄEäòiÉ JÉÉiÉä =PÉb÷hªÉɺÉÉ`öÒ ºÉֱɦÉÒEò®úhÉ

24.00 kb
July 12, 2005

¨ÉªÉiÉ VɨÉÉ- JÉÉiÉänùÉ®úÉÆSªÉÉ ºÉƤÉƇvÉiÉ nùÉ´Éä ‡xÉEòɱÉÉiÉ EòÉføhÉä-

46.00 kb
June 14, 2005

+ÉÆiÉ®ú®úɹ]ÅõÒªÉ bä÷‡¤É]õ EòÉbÇ÷ºÉ / º]õÉä +®ú ´½Äþ±ªÉÖ EòÉbÇ÷ºÉ/ SÉÉVÉÇ EòÉbÇ÷ºÉ /º¨ÉÉ]Çõ EòÉbÇ÷ºÉ SÉÉ ‡xÉ´ÉɺÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉÉÆxÉÒ ‡´Énäù„É ¦Éä]õÒiÉ Eäò±Éä±ÉÉ ´ÉÉ{É®ú

52.00 kb
June 09, 2005

¨ÉÞiÉ `äö´ÉÒnùÉ®úÉÆSªÉÉ JÉÉiªÉÉÆ„ÉÒ ºÉƤÉƇvÉiÉ nùÉ´ªÉÉÆSÉÒ ‡½þ„Éä¤É{ÉÚÌiÉ - EòɪÉÇ®úÒiÉÓSÉä ºÉֱɦÉÒEò®úhÉ

60.00 kb
May 25, 2005

ºÉÉ´ÉÇVɇxÉEò ¦É‡´É¹ªÉ‡xÉvÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ, 1968- º{ɹ]õÒEò®úhÉ

34.00 kb
May 14, 2005

ºÉÉ´ÉÇVɇxÉEò ¦É‡´É¹ªÉ‡xÉvÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ, 1968- ºÉÖvÉÉ®úhÉÉ

29.00 kb
May 07, 2005

+‡iɇ®úCiÉ / ºÉÖvÉɇ®úiÉ ºÉÖ®úIÉÉ ±ÉIÉhÉÉÆxÉÒ ªÉÖCiÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¤ÉÄEò xÉÉä]õÉ

49.00 kb
April 30, 2005

¤ÉÄEò´ªÉ´É½þÉ®ú ‡´É‡xɪɨÉxÉ +‡vɇxɪɨÉ, 1949 SÉä Eò±É¨É 23-b÷Éä+®ú-º]äõ{É ¤ÉÄËEòMÉ

20.00 kb
March 31, 2005

¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉÉMÉ®úÒEòÉƺÉÉ`öÒ 25 ½þVÉÉ®ú b÷Éì±ÉºÉÇSÉÒ =nùÉ®úÒEÞòiÉ |Éä¹ÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

36.00 kb
January 19, 2005

¤ÉÄEäòSªÉÉ „ÉÉJÉÉÆEòbÚ÷xÉ SɱÉxÉÒ xÉÉhªÉÉÆSÉÉ +-º´ÉÒEòÉ®ú

19.00 kb
January 15, 2005

‡®ú±ÉÒ¢ò/ ¤ÉSÉiÉ ®úÉäJÉä ªÉÉäVÉxÉÉ / ¨ÉÖJÉiªÉÉ®úxÉɨÉÉ iɺÉäSÉ ¨ÉÖnùiÉ ºÉ¨ÉÉ{iÉÒ ZÉɱÉ䱪ÉÉ ®úÉäJªÉÉƺÉÉ`öÒ vÉxÉÉEò¹ÉÇ

28.00 kb
November 29, 2004

iÉÖ¨ÉSÉÉ OÉɽþEò VÉÉhÉÉ (Eäò´ÉɪɺÉÒ) ¨ÉÉMÉÇnù„ÉÇEò iÉi´Éä EòɳýÉ {ÉèºÉÉ {ÉÉÆfø®úÉ Eò®úhÉä ®úÉäJÉhªÉɺÉÉ`öÒ ¨ÉÉxÉEäò

November 01, 2004

2004-2005 ºÉÉ`öÒSªÉÉ ´ÉÉ̹ÉEò {ÉiÉvÉÉä®úhÉÉSÉÉ ¨ÉvªÉÉ´ÉvÉÒ +ÉføÉ´ÉÉ

27.00 kb
October 07, 2004

ºÉÉ´ÉÇVɇxÉEò IÉäjÉÉiÉÒ±É ¤ÉÄEòÉÆSÉä uùÉ®äú VªÉä¹`ö xÉÉMɇ®úEòÉÆSÉÒ JÉÉiÉÒ SÉɱɇ´ÉhªÉɺÉÉ`öÒ ªÉÉäVÉxÉÉ, 2004 (BºÉ ºÉÒ BºÉ BºÉ)

49.00 kb
June 21, 2004

+κiÉi´ÉÉiÉ +ºÉ±Éä±ÉÒ JÉÉiÉÒ Eäò´ÉɪɺÉÒ ºÉÉ`öÒ ¨ÉÉMÉÇnù„ÉÇEòiÉi´Éä

47.00 kb
May 29, 2004

iÉÖ¨ÉSªÉÉ OÉɽþEòɱÉÉ +Éä³ýJÉÉ ¨ÉÉMÉÇnù„ÉÇEò iÉi´Éä - +xÉÖ{ÉɱÉxÉ

29.00 kb
April 17, 2004

¡äò¨ÉÉ 1999 SÉɱÉÚ JÉÉiªÉÉ´É®úÒ±É ´ªÉ´É½þÉ®ú ‡´Énäù„ÉÉκlÉiÉ ‡xÉEò]õ´ÉiÉÔ xÉÉiÉä´ÉÉ<ÇEòÉÆSªÉÉ ‡xÉ´ÉÉǽþɺÉÉ`öÒ näùEòÉ®ú ‡´Énäù„ÉÒ EÆò{ÉxªÉÉÆEòbÚ÷xÉ ¦ÉÉ®úiÉÉiÉ +ºlÉɪÉÒ xÉä¨ÉhÉÖÆEòÒ´É®ú {ÉÉ`ö´É±É䱪ÉÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ xÉÉMɇ®úEòÉÆSÉä +VÉÇ / ‡´ÉxÉÆiÉÒ

55.00 kb
April 05, 2004

xÉÉhªÉÉÆSÉÒ º´ÉÒEÞòiÉÒ

33.00 kb
Feburary 27, 2004

ÉnùiÉ ®úÉäJªÉÉÆSªÉÉ ºÉÖ®úIÉäºÉ¨ÉIÉ iÉÉ®úhÉÉ´É®ú

41.00 kb
Feburary 05, 2004

ºÉÉ´ÉÇVɇxÉEò IÉäjÉÉiÉÒ±É ¤ÉÄEòÉSªÉÉ ¯û. 10 EòÉä]õÒ {ɪÉÈiÉSªÉÉ nùÒPÉÇEòɱÉÒxÉ +xÉÖ{ɪÉÉäVªÉ ¨ÉɱɨÉkÉäSªÉÉ iÉb÷VÉÉäb÷ ºÉ¨ÉZÉÉäiªÉÉ ºÉÆnù¦ÉÉÇiÉ ºÉÖvÉɇ®úiÉ +xÉÖnäù„É

27.00 kb
January 29, 2004

EòÉ>Æð]õºÉÇ ´É®ú xÉÉä]õÉ ¨ÉÉäVÉhªÉÉSªÉÉ ªÉÆjÉÉÆSÉÒ iÉ®úiÉÚnù +ɨ½þÒ ºÉÚ‡SÉiÉ Eò®úiÉÉä EòÒ

26.00 kb
January 19, 2004

±ÉÉäEòÉÆxÉÉ xÉÉhÉÒ ´É, xÉÉä]õÉ <. ‡´É‡xÉªÉ¨É Eò®úhªÉÉSªÉÉ ºÉÖ‡´ÉvÉäSÉÒ iÉ®úiÉÚnù

28.00 kb
January 16, 2004

8% ¤ÉSÉiÉ (Eò®ú{ÉÉjÉ) ®úÉäJÉä 2003

57.00 kb
October 11, 2003

º´ÉSUô xÉÉä]õ xÉÒ‡iÉ xÉÉä]õ {ÉìEäò]ÂõºÉ ¤ÉÉÆvÉhÉä κ]õEòºÉÇ <. SÉÉ ´ÉÉ{É®

37.00 kb
September 27, 2003

{É®únäù„ÉÉiÉ ´ÉɺiÉ´ªÉ Eò®úhÉɆªÉÉ xÉVÉÒEòSªÉÉ xÉÉiɱÉMÉÉÆEòbÚ÷xÉ EòVÉÉÇSÉÒ =¦ÉÉ®úhÉÒ

38.00 kb
July 23, 2003

¤ÉÄËEòMÉ ®äúMªÉÖ±Éä„ÉxÉ +‡vɇxɪɨÉ, 1949 -

33.00 kb
July 17, 2003

SÉɱÉÚ JÉÉiªÉÉiÉÒ±É ´ªÉ´É½þÉ®ú - ¨ÉÖÎCiÉEò®úhÉ

34.00 kb
June 26, 2003

vÉxÉÉnäù„É xÉ ´É]õhÉä - iªÉɤÉɤÉiÉSÉÒ EòɪÉÇ{ÉvnùiÉÒ

34.00 kb
May 21, 2003

+ÉÆiÉ®ú®úɹ]ÅõÒªÉ Gäò‡b÷]õ EòÉbÇ÷ : ®ú‡½þ´ÉɺÉÒ ´ªÉCiÉÓºÉÉ`öÒ ºÉÖ‡´ÉvÉÉÆSÉä =nùÉ®úÒEò®úhÉ

38.00 kb
May 05, 2003

EòVÉÇ näùhÉÉ®úÉƺÉÉ`öÒ =‡SÉiÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú ºÉƇ½þiÉäºÉÉ`öÒ ¨ÉÉMÉÇnù„ÉÇEò ºÉÚjÉä

45.00 kb
January 24, 2003

¡äò¨ÉÉ 1999 SÉɱÉÚ JÉÉiÉä ´ªÉ´É½þÉ®ú : +ɪɺÉÒºÉÒ SÉÉ ‡´Énäù„ÉÉiÉ ´ÉÉ{É®ú

43.00 kb
December 26, 2002

¤ÉSÉiÉ JÉÉiªÉÉiÉÒ±É ‡Eò¨ÉÉxÉ ‡„ɱ±ÉEò

20.00 kb
December 24, 2002

xÉ´ÉɺÉÒ ‡´Énäù„É ¨ÉÖpùÉ ( näù„ÉÒ ) JÉÉiÉä-

24.00 kb
December 09, 2002

+‡xÉ´ÉɺÉÒ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ (BxÉ+É®ú+ɪÉ) / ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ´ÉÆ„ÉÉSªÉÉ SªÉÉ

November 25, 2002

¡äò¨ÉÉ 1999 SÉɱÉÚ JÉÉiÉä ´ªÉ´É½þÉ®ú : +ɪɺÉÒºÉÒ SÉÉ ‡´Énäù„ÉÉiÉ ´ÉÉ{É®ú

November 23, 2002

xÉ´ÉɺÉÒ ‡´Énäù„ÉÒ ¨ÉÖpùÉ (ºlÉɇxÉEò) JÉÉiÉä

54.00 kb
November 18, 2002

{É®únäù„É |É´ÉɺÉɺÉÉ`öÒ ={ɪÉÉäMÉÉiÉ ªÉähÉɆªÉÉ {É®únäù„ÉÒ SɱÉxÉÉSÉä ´ÉÉ]õ{ÉÉiÉ ´ÉÞ‡rù

26.00 kb
November 06, 2002

‡´É„Éä¹É BEò®úEò¨ÉÒ iÉb÷VÉÉäb÷ ªÉÉäVÉxÉÉ (+Éä]õÒBºÉ)

21.00 kb
November 05, 2002

¨ÉÚ³ý ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ {É®ÆúiÉÖ ¦ÉÉ®úiÉÉiÉ xÉ ®úɽþhÉɆªÉÉ ´ªÉCiÉÓxÉÉ +ÉÆiÉ®ú®úɹ]ÅõÒªÉ Gäò‡b÷]õ EòÉb÷ÉÇSÉä ´ÉÉ]õ{É Eò®úhÉä ¤ÉɤÉiÉ

27.00 kb
November 01, 2002

xÉ´ÉɺÉÒ {É®úEòÒªÉ SɱÉxÉ (+ÉÆiÉ®ú®úɹ]ÅõÒªÉ) JÉÉiÉä

31.00 kb
October 18, 2002

JÉÉVÉMÉÒ |É´ÉɺÉɺÉÉ`öÒ {É®úEòÒªÉ SɱÉxÉÉSÉÉ {ÉÖ®ú´É`öÉ

27.00 kb
September 12, 2002

{É®únäù„ÉÉiÉÒ±É ´Éèt‡EòªÉ ¨ÉnùiÉ ‡¨É³ýhªÉɨÉvªÉä {É®úEòÒªÉ SɱÉxÉ näù´ÉÉhÉ PÉä´ÉÉhÉÒSÉä =nùÉ®úÒEò®úhÉ Eò®úhªÉɤÉɤÉiÉ

23.00 kb
August 23, 2002

OÉɽþEò ºÉä´ÉÉ - ¤Éɽäþ®úMÉÉ´ÉSÉä +ɇhÉ ºlÉÉxÉÒªÉ vÉxÉÉnäù„É i´É‡®úiÉ VɨÉÉ nùÉJɇ´ÉhÉä - ¨ÉªÉÉÇnäùiÉ ´ÉÉfø

39.00 kb
August 16, 2002

+É{ɱªÉÉ OÉɽþEòɱÉÉ +Éä³ýJÉÉ - ¨ÉÉMÉÇnù„ÉÇEò iÉi´Éä

73.00 kb
July 18, 2002

ÉSÉiÉ JÉÉiÉÒ/SÉɱÉÚ JÉÉiÉÒ +ºÉ±É䱪ÉÉ OÉɽþEòÉÆSÉÒ {ÉɺɤÉÖEäò +tªÉÉ´ÉiÉ Eò®úhÉä

35.00 kb
July 17, 2002

+ÉvÉÒSªÉÉ ¨Éɇ±ÉEäòiÉÒ±É ¨ÉnùiÉ ®úÉäJªÉÉÆSÉÒ ½þºiÉÉÆiÉ®úhÉÒªÉiÉÉ

24.00 kb
July 15, 2002

¦ÉÉ®úiÉɤÉɽäþ®úÒ±É |É´ÉɺÉɺÉÉ`öÒ ‡´Énäù„ÉÒ SɱÉxÉÉSÉä ‡´É¨ÉÉäSÉxÉ

111.00 kb
June 27, 2002

+‡vÉEßòiÉ ‡b÷±ÉºÉÇSÉä B{ÉÒ(b÷Ò+ɪÉ+É®ú ¨Éɇ±ÉEòÉ) SªÉÉ {ɇ®úSUäônù 3 Eòbä÷ ±ÉIÉ ´ÉävÉhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ɽäþ

31.00 kb
April 11, 2002

ÉÄEòÉÆEòbÚ÷xÉ º¨ÉÉ]ÇõEòÉbÇ÷ºÉSÉä ‡´ÉiÉ®úhÉ

31.00 kb
April 08, 2002

OÉɽþEòºÉä´ÉÉ ¡òºÉ´ÉhÉÚEò ´É

48.00 kb
Feburary 04, 2002

¨ÉÞiÉ OÉɽþEòÉÆSÉÒ ¨ÉɱɨÉkÉÉ iªÉÉÆSªÉÉ EòɪÉnäù„ÉÒ®ú ´ÉÉ®úºÉÉÆEòbä÷ ËEò´ÉÉ nùÉ´ÉänùÉ®úÉÆEòbä÷ ºÉÉä{ɇ´ÉhÉä

26.00 kb
January 01, 2002

¨ÉÞiÉ OÉɽþEòÉÆSÉÒ ¨ÉɱɨÉkÉÉ iªÉÉÆSªÉÉ EòɪÉnäù„ÉÒ®ú ´ÉÉ®úºÉnùÉ®úÉÆEòbä÷ / nùÉ´ÉäùnùÉ®úÉÆEòbä÷ ºÉÉä{É´ÉhÉä

24.00 kb
December 22, 2001

25 ½þVÉÉ®ú ¯û{ɪÉÉÆ{ɪÉÈiÉSªÉÉ ½þ{iÉä xÉ ¦É®ú±ªÉÉ VÉÉhÉɆªÉÉ ±ÉPÉÖEòVÉÇ JÉÉiªÉÉÆSªÉÉ BEò ®úEò¨ÉÒ ‡½þ„ÉÉä¤É {ÉÚhÉÇ Eò®úhÉä.

31.00 kb
November 13, 2001

‡´Énäù„É |É´ÉɺÉɺÉÉ`öÒ ‡´Énäù„ÉÒ SɱÉxÉÉSÉä ‡´É¨ÉÉäSÉxÉ - SɱÉxÉÉSÉä PÉ]õEò

27.00 kb
November 07, 2001

xÉÉä]õÉÆSªÉÉ ¤ÉÆb÷±ÉÉxÉÉ ¨ÉÉ®ú±É䱪ÉÉ ‡{ÉxÉÉ - EòÉføhÉä

25.00 kb
July 27, 2001

±ÉÉì]õ®úÒ ´ÉMÉè®äú ªÉÉäVÉxÉÆÉiÉ ¦ÉÉMÉ PÉähªÉɺÉÉ`öÒ ®úCEò¨É {ÉÉ`ö‡´ÉhÉä

31.00 kb
May 12, 2001

ÉÄEòÉÆìSÉÉ Gäò‡b÷]õ EòÉbÇ÷SÉÉ ´ªÉ´ÉºÉɪÉ

50.00 kb
April 19, 2001

`äö´ÉÓ´É®úÒ±É ´ªÉÉVÉnù®

54.00 kb
January 10, 2001

¯û. 500/- ¨ÉÚ±ªÉÉSªÉÉ xÉÉä]õÉÆSÉÉ +º´ÉÒEòÉ®ú Eäò±ÉÉ VÉÉhªÉɤÉɤÉiÉ?

27.00 kb

ºÉÖ]õÉ xÉÉhªÉÉÆSÉÉ +º´ÉÒEòÉ®ú

67.00 kb 67.00 kb
January 09, 2001

¨ÉßiÉ `äö´ÉÒnùÉ®úÉSªÉÉ ¨ÉÖnùiÉ `äö´ÉÒ´É®ú ´ªÉÉVÉÉSÉä |ÉnùÉxÉ

35.00 kb
November 01, 2000

‡´Énäù„ÉÒ SɱÉxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ +‡vɇxɪɨÉ, 1999 - ‡´Énäù„É |É´ÉÉºÉ B.{ÉÒ.(b÷Ò+ɪÉ+É®ú ¨Éɇ±ÉEòÉ) {ɇ®ú{ÉjÉEò Gò. 19 (+ÉìC]õÉä¤É®ú 30, 2000)

63.00 kb
April 01, 2000

näù„ÉÒ / BxÉ +É®ú <Ç / B¡ò ºÉÒ BxÉ +É®ú (¤ÉÒ) ¨ÉÖnùiÉ `äö´ÉÓSªÉÉ iÉÉ®úhÉÉ´É®úÒ±É EòVÉÉÆÇSÉä ´ªÉÉVÉnù® ºÉÆnù¦ÉÇ

45.00 kb

äö´ÉÓ´É®úÒ±É ´ªÉÉVÉnù®ú

34.00 kb
January 02, 2000

{É®úEòÒªÉ ‡´É‡xÉ¨ÉªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ EòɪÉnùÉ (¡äò¨ÉÉ) 1999

45.00 kb
 
  © ��ɮ�i�Ҫ� ���Zɴ�� ���E�, �ɴ�� ��CE� ����v��x�

S���Mɱ��� o����ɺ��`�� +ɪ� <� 5 �� i��ɴɮ�ұ� 1024 X 768 ���Z��䱪�ք�x� +��ɴ��